Krizni menadžment

Šest pravila dobrog PR-a: Kako se ponašati u kriznim situacijama

Ovih dana, ako ne i mjeseci, smo svjedoci prilično konfuzne javne komunikacije pojedinih državnih organa i pojedinaca na veoma važne društvene teme.

 

Svaki pojedinačni događaj koji je skrenuo pažnju javnosti trebalo bi, po pravilu, da bude praćen kvalitetnim komunikacijama od strane nadležnih, a dugogodišnji službenik u PR-u Milica Lekić iz Podgorice napravila je nekoliko zapažanja o svemu tome.

Undefined

KOMPLET: Krizni menadžment 1 i 2

"…Knjiga koja je pred nama rezultat je cjelovitog pristupa i utemeljenih stavova autora u pokušaju razumijevanja poslovne krize i načina njezina ovladavanja. Pomanjkanje literature iz ove oblasti navelo je autore da ponude knjigu koja će zadovoljiti teoretičare i praktičare menadžmenta koji se svakodnevno suočavaju sa kriznim situacijama koje zahtijevaju valjan i pravovremeni odgovor. Knjiga je prijeko potrebna ponajprije zainteresiranoj znanstvenoj i široj stručnoj javnosti, opredjeljenoj za proučavanje kriznog menadžmenta.

Hrvatski