ABECEDA EKONOMIJE
Znate li šta je Joint Venture?
manager.ba 17 lipnja, 2022

Pojam koji se široko upotrebljava za označavanje odnosa između strana koje se zajedno upuštaju u neki poslovni pothvat radi pojedinačnoga ili zajedničkog dobitka.

 

Uvjeti zajedničkog ulaganja (npr. odgovornost za upravljanje, dioba dobiti i rizika, dioba proizvoda, ekspertize, itd.) ustanovljuju se ugovorom.

Statusnopravno gledano, zajedničko se ulaganje može obaviti u inkoroporiranome ili neinkorporiranom obliku; ono, nadalje, može biti uglavljeno za jedan pothvat ili na dulje vrijeme - za razvoj, proizvodnju i distribuciju jednog ili više proizvoda (ili usluga).

Ako je zajedničko ulaganje u inkorporiranom obliku, svaki od ulagača drži određeni postotak udjela, a zajedničko je ulaganje podložno porezu na dobit trgovačkih društava (corporate income tax). Ako nije inkorporirano, zajedničko se ulaganje za potrebe oporezivanja tretira kao javno trgovačko društvo (partnership), tj. oporezuje se udio u dobiti (profits) svakog člana društva, u skladu s njegovim udjelom u zajedničkom ulaganju.

Glavna razlika između partnerstva i zajedničkog pothvata je ta što partnerstvo nije ograničeno na određeni pothvat, dok je zajedničko ulaganje ograničeno na određeni pothvat.

Zajedničko ulaganje i partnerstvo vrlo su poznati poslovni oblici. Mnoga velika preduzeća okupljaju se radi specifičnih razloga kako bi formirali zajedničko ulaganje i kad ta svrha bude postignuta, poduhvat također prestaje postojati. Partnerstva traju duže jer nisu formirana s namjerom da ispune određenu svrhu, već je jedini cilj partnerstva međusobno poduzetništvo i dijeljenje dobiti i gubitaka. 

O Autoru
manager.ba