NOBEL EDUKACIJE
TEHNOLOGIJA OBRADE VODE: Kako ukloniti zamućenost vode?
Manager.ba Ekologija 30 listopada, 2018

Zamućena voda uglavnom podrazumijeva prisustvo mehaničkih nečistoća rastvorenih u uzorku.

Javlja se kada voda na svom putu apsorbuje fino suspendovane čestice gline, mulja, organske i neorganske materije, planktona i drugih mikroskopskih organizama.

Filtracija je jedan od najvažnijih postupaka tehnologije pripreme vode.

To je proces koji ima za cilj da iz vode ukloni sve mehaničke čestice koje su suspendirane i dispergirane u njoj.

Prilikom filtracije na filterima se zadržavaju čestice koje su veće od pora filtera.

 


Kao sredstvo za filtraciju najčešće se koristi kvarcni pijesak. 

Pješčana ispuna ostvaruje se sa više slojeva visokokvalitetnog kvarcnog pijeska različitog granulacijskog sastava.

Pješčani filtri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune.

Dispergirane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja ispune filtra.

 

Proces filtracije odvija se brzim ili sporim filterima

 

Spori tip filtera radi na principu prečišćavanja vode koji se odvija u prirodi pri čemu podzemna voda prolazi kroz slojeve zemlje.

Ova vrsta filtera koristi se za prečišćavanje površinskih voda koje sadrže visoku koncentraciju organskih tvari.

Postupak filtracija odvija se samo uz djelovanje hidrostatskog tlaka, filtracija je relativno spora. 

 

 

Brzi filteri se mogu protustrujno prati i u tu svrhu imaju ugrađene sapnice.

Otvoreni brzi filteri napravljeni su od armiranog betona i obično su sastavni dio vodovoda ili industrijskih postrojenja.

Zatvoreni brzi filteri napravljeni su od čelika, cilindričnog su oblika.

Danas se najčešće primjenjuju u pogonima kod pripreme napojne i tehnološke vode.

Tokom filtracije, sirova voda protiče kroz filter odozgo prema dolje.

Kada otpor u filteru naraste na 0,5 – 0,6 bara ili kad je filtar mutan, pristupa se protustrujnom pranju filtera.


 

Pješčani filter je najveći nivo tehnologije.

Ispuna filtera ostvaruje se sa više slojeva (tri sloja) kvarcnog pijeska različitog granulometrijskog sastava, a gornji sloj je antracit. Pješčani filter zadržava čvrste čestice na površini i u zapremini ispune od različitih granulacija kvarcnog pijeska.

Za vrijeme procesa, dok se čestice hvataju na medij za filtraciju, kako se filtracija povećava, uhvaćene čvrste tvari rade na isti način kao i medij za filtraciju.

To povećava otpor medija prema protoku, tako da se povećava pad tlaka između ulaza i izlaza. 

Već dugi niz godina Nobel Corporation d.o.o. na tržištu nudi široku lepezu mehaničkih filtera za vodu.

 

O Autoru
Manager.ba