MARKETING
Razvoj i marketing uspješnih proizvoda i usluga
manager.ba 11 srpnja, 2022

Sjajan proizvod ili usluga može donijeti profitabilnost mladoj kompaniji, ubrzati zaradu u zreloj kompaniji ili čak staviti novu kompaniju u centar potpuno nove industrije.

 

Iz našeg iskustva, priče o uspjehu pokreću tri faktora:

Pravo tržište: Odabir atraktivnog tržišta temelj je uspješnog proizvoda. Dobar izbor može dovesti do neosporne dominacije na brzo rastućem i profitabilnom tržištu. Ali, loša selekcija može baciti kompaniju u središte konkurentskog rata i stvoriti finansijske gubitke.

 

Pravi proizvod ili usluga: Dizajniranje proizvoda ili usluge sa atraktivnim karakteristikama nije pravi način razmišljanja. Dizajn proizvoda i usluga mora biti strateški: praviti razliku između onoga što kupci kažu da žele i onoga što će platiti; pružanje onoga što kompanija može opravdati na ekonomskoj osnovi; i faktoring u konkurentskim ponudama.

 

Prava marketinška strategija: Suprotno izreci „ovaj proizvod/usluga će se prodati sam“, proizvodi i usluge zahtijevaju pomoć u prodaji:

 

  • Određivanje cijena: Određivanje cijena je više od postizanja kompromisa između „izbacivanja cijene sa tržišta“ i „ostavljanja novca na stolu“. Određivanje cijena mora se baviti mnogim faktorima kao što su predvidljivost prihoda (npr. jednokratna naknada u odnosu na tekuće isplate) ili interakcije proizvoda/usluge (npr. cijene lidera u gubitku).

 

  • Promocija: Prije nego što kupac kupi od vas, mora biti uvjeren da proizvod ili usluga vaše kompanije pruža značajne prednosti u odnosu na dvije uvijek prisutne opcije: konkurenciju i status quo. Za to su često potrebni čvrsti dokazi.

 

  • Distribucija: Dizajn prave strategije kanala distribucije je kritičan – ne samo da pruža sredstvo za dostavljanje proizvoda ili usluge do kupca, već i utiče na to kako se proizvod/usluga promovira potencijalnim kupcima. Beskrajna lista potencijalnih kanala i kanala partnera može ovaj zadatak učiniti veoma komplikovanim.

O Autoru
manager.ba