EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
PROJEKT U OPĆINI TRAVNIK: Recikliran uređaj je spašen resurs
Zeos eko-sistem Ekologija 08 svibnja, 2018

U skladu s odobrenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosankog kantona i uz podršku Općine Travnik, ZEOS eko-sistem je na području Općine Travnik pokrenuo edukativno-ekološki projekt pod nazivom „Recikliran uređaj je spašen resurs". 

U okviru projekta svi učenici osnovnih škola imati će priliku upoznati se sa koristima i opasnostima e-otpada, njegovom pravilnom odlaganju i procesom reciklaže. 

Pripremljeno je i takmičenje o pravilnom odlaganju, gdje će škola koja sakupi najviše e-otpada dobiti nagradu.

Pored aktivnosti pravilnog odlaganja e-otpada u školama će biti pripremljene radionice „Rastavi sastavi“ gdje će učenici od zastarjelih ili pokvarenih uređaja praviti nove predmete. Također, najbolji radovi koji budu pripremljeni iz ove kategorije će biti adekvatno nagrađeni. 

Škole koje učestvuju u projektu: 

OŠ. ''Turbe''
OŠ. ''Karaula''
OŠ. ''Dolac''
OŠ. ''Han Bila''
OŠ. ''Vitovlje''

Slike i sve informacije u toku trajanja projekta će biti objavljene na web stranici www.zeos.ba i na profilima društvenih mreža facebook, instagram, twitter, linkedin.

ZEOS eko-sistem je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma ovlašten da bude operater sistema koji vrši zbrinjavanje e-otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ekološkim i zakonskim standardima. 

E-otpad je naziv koji se odnosi na sve zastarjele ili pokvarene električne i elektronske uređaje.

O Autoru
Zeos eko-sistem