MENADŽER U PRAKSI
Kako uspješno primijeniti GDPR u Bosni i Hercegovini?
Emir Čolo, dipl.oec. Prodaja i menadžment 22 studenog, 2018
Izvor fotografije:
unsplash.com

Digitalno doba u kojem živimo izmijenilo je način na koji pojedinci i organizacije komuniciraju i razmjenjuju podatke. Putem interneta, moguće je realizovati sve više usluga, a online usluge sve više zahtijevaju unos naših ličnih podataka. 

GDPR predstavlja novi zakonski vid zaštite ličnih podataka građana EU.

Pravni temelj GDPR-a je Ugovor o funkcionisanju Evropske unije i Povelja Evropske unije o temeljnim pravima, koji u svom sadržaju eksplicitno navode da svako ima pravo na zaštitu svojih ličnih podataka. 

GDPR se odnosi na bilo koju organizaciju koja pohranjuje ili obrađuje lične podatke o građanima EU na području EU, uključujući mikro, mala i srednja preduzeća, javne institucije, tijela i agencije koje prikupljaju lične podatke, nezavisno od toga ima li takva organizacija sjedište na području EU ili ne, bez obzira na veličinu organizacije, oblik osnivanja ili djelatnost kojom se bavi.

Sve pravne osobe imaju obavezu pridržavati se propisanih pravila, što obuhvaća ne samo internetsko poslovanje već i sve one koji imaju uvid u vaše lične podatke.

Lični podatak je bilo kakav podatak/informacija ili njihova kombinacija koja osobu može identifikovati.

To nije samo ime i prezime. To su između ostalog dob, spol, matični broj, broj telefona, e-mail adresa, IP adresa na računaru i telefonima, GPS lokacija, podaci o plaći, kreditnom zaduženju, računima u banci, obrazovanju i stručnoj spremi, fotografije, video snimci pojedinaca, te popis najdraže literature ili pjesama, fizički, OIB, RFID tagovi i kolačići na web stranicama i mnogi drugi podaci.

 

 

Šta GDPR donosi pojedincima?

 

Osnovne razlike GDPR-a u odnosu na ranije zakone su davanje više prava pojedincima, koji imaju lakši pristup, veću kontrolu nad svojim podacima koji se uglavnom koriste u svrhe reklamiranja. 

Jedna od novina GDPR-a se odnosi na način na koji će korisnici davati dozvolu za skupljanje i korištenje njihovih ličnih podataka.

Uslovi moraju biti napisani jednostavno i razumljivo, s jasnim objašnjenjem u koje se svrhe prikupljaju lični podaci.

 

Šta zapravo GDPR predstavlja za Vašu web stranicu? 

 

Od kada GDPR ulazi u naš svijet poslovanja, skupljanje informacija o korisnicima putem web stranice postaje značajno složeniji proces.

Veoma je bitno da korisnicima date potpunu kontrolu nad njihovim ličnim podacima te im ponudite jasne, neobavezujuće i razumljive smjernice za davanje ili povlačenje njihovih ličnih podataka iz Vašeg sistema.

 

Izmjene u skladu sa GDPR-om koje se odnose na Vašu web stranicu, a koje trebate početi primjenjivati što prije

 

Izjava o privatnosti je veoma važan dokument, stranica na Vašoj domeni koji svaka web stranica treba imati.

Izjava predstavlja bitan dio usklađivanja s GDPR-om kojom ispunjavate načelo trasparentnosti. 

Kolačić ili cookie je informacija spremljena na računar korisnika od strane web stranice koju posjeti.

GDPR donosi promjenu kod kolačića i svega povezanog s njima.

Više nije dozvoljen natpis „Ova stranica koristi kolačiće“ , odnosno za svaki kolačić kojeg želimo spremiti u internetski preglednik posjetitelja moramo dobiti njegovu dozvolu za to. 

Prema GDPR-u svaki podatak koji Vam korisnik ostavi, možete koristiti samo u svrhu za koju je dao pristanak odnosno dozvolu.

 

 

Naprimjer, e-mail adresu koju ste primili od kupca putem web shopa, ako ste dobili pristanak možete koristiti isključivo za realizaciju te narudžbe, a ne za slanje promotivnih ponuda. 

Većina današnjih obrazaca na web stranici kojima se sakupljaju e-mail adrese za newsletter, kreirani su tako da imaju tekst koji poručuje da se ostavi e-mail adresa da biste preuzeli besplatnu elektronsku knjigu ili ostvarili popust na kupovinu.

Zatim se ta adresa koristi za redovno slanje newsletter-a.

GDPR prekida ovu praksu, te ako korisniku želite redovno slati newsletter, on vam za to mora dati svoje dopuštenje.

Dolaskom GDPR-a, newsletter smijete slati samo onima od kojih ste dobili dozvolu za slanje newslettera. 

Primijenite ovu Uredbu u Vašoj organizaciji i pohvalite se klijentima da im pružate punu kontrolu nad njihovim ličnim podacima!

Više informacija o tome kako uskladiti Vaše digitalno prisustvo sa savremenim tokovima pročitajte na www.bukvar.co 

O Autoru
Emir Čolo, dipl.oec.