NOBEL EDUKACIJE
JEDNOSTAVAN I KORISTAN SISTEM: Novi sjajni izum za zaštitu voda od onečišćenja
Manager.ba Ekologija 29 studenog, 2018

Vlasti australskog grada Kwinana prošlo ljeto su instalirale novi sistem filtracije u kolektoru „Henley Reserve“.

Radi se o nevjerovatno jednostavnom i korisnom sistemu.

Vlada i građani su već uvidjeli benefite korištenja istog. 


 

Novi izum sastoji se od mreže koja se nalazi na izlazu odvodne cijevi koja hvata velike otpatke i štiti okoliš od onečišćenja.

 

 

Ovim cijevima ispušta se voda iz stambenih područja na prirodna područja, a otpad i smeće sa ovih mjesta su štetni za okoliš.

Osim toga, jake kiše ovaj otpad ispiru i povlače do sistema za odvodnju.

 


Gradska vlast je prvo instalirala dvije mreže i bila je zapanjena rezultatima.

Njihov novi sistem filtracije uspio je sakupiti više od 800 jedinica mase smeća u roku od tjedan dana.

 

 

Stoga se odlučilo na instaliranje ovih „mreža“ u cijelom gradu.

Iako instalacija i izrada ovih mreža košta, svaka od oko 10.000 $, cjelokupni sistem je još uvijek prilično profitabilan jer osigurava znatnu uštedu.

Na primjer, sa ovim sistemom nije potrebno plaćati ljude koji će ručno sakupljati smeće.

 

 

Kad se mreže napune, podižu se i smeće se baca u posebne kamione za sakupljanje smeća te prevozi u centar za sortiranje. 

Vrši se separacija na materijal koji se ne reciklira i materijal koji se može reciklirati, a zatim se prebacuje na daljnju obradu.

 

 

Mreže se zatim vraćaju na odvodne cijevi i nastavljaju sa radom.

 

 

Ovaj novi sistem filtracije pokazuje kako su male stvari važne i da se fokusiranjem na njih može imati veliki i pozitivan utjecaj na okoliš i čovječanstvo općenito.

O Autoru
Manager.ba