EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
EDUKATIVNO-EKOLOŠKI PROJEKT: Recikliran uređaj je spašen resurs!
Manager.ba Ekologija 29 listopada, 2018

ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće novi edukativno-ekološki projekt "Recikliran uređaj je spašen resurs"!

U periodu od rujna/septembra 2018. do lipnja/juna 2019. školske godine ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće edukativne projekte podizanja svijesti i pravilnog odlaganja e-otpada na nivou petnaest osnovnih škola u općinama Ilijaš, Konjic i Mostar.

 

 

Projekt za cilj ima edukaciju mladih o e-otpadu, pravilnom odlaganju e-otpada, njegovim koristima, opasnostima, reciklaži, infrastrukturi i zaštiti okoliša.

 

 

Projekt su podržali:

•    Općina Ilijaš
•    Općina Konjic
•    Grad Mostar
•    JKP RAD Sarajevo
•    JKP Standard Konjic
•    JP Komunalno Mostar

Projekti će se realizirati u suradnji s nadležnim općinama i javnim komunalnim poduzećima, kako bi se čitav proces propisnog odlaganja i zbrinjavanja e-otpada nastavio i nakon projekta.

Mladi školarci će imati priliku saznati nešto novo na pripremljenim prezentacijama i kroz radionice "rastavi-sastavi," a do kraja školske godine će imati priliku i praktično sudjelovati u procesu reciklaže donošenjem svog e-otpada u školu, koji će nakon toga biti propisno zbrinut od strane ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistema. 

 

 

Za one škole koje sakupe najviše e-otpada ili čiji učenik pobijedi na kvizu znanja, pripremljene su vrijedne nagrade.

Kroz projekt se sudionicima nastoji prikazati koncept i važnost reciklaže, a koja se zasniva na pravilnom odlaganju e-otpada.

Planirane aktivnosti:

•    Edukacija od strane predstavnika ZEOS eko-sistem d.o.o.    
•    Pravilno odlaganje e-otpada od strane učenika u paletu u školi (škola koja sakupi najveću količinu e-otpada do kraja projekta osvaja 1. mjesto) - mjesečno izvještavanje od strane koordinatora
•    Radionicu rastavi-sastavi će provesti koordinator projekta (1 škola 1 predmet) - prezentacija na završnoj manifestaciji uz kviz znanja
•    Kviz znanja o e-otpadu - po najviše tri učenika iz svake škole će se natjecati na kraju projekta
•    E-transformer edukativni super kamion koji će posjetiti škole i sudionike tijekom projekta

Pravila:

•    Obrazovna ustanova koja sakupi najveću količinu e-otpada (iznad 1.000 kg), pod uvjetom da je učestvovala u aktivnostima  (radionica Rastavi sastavi i kviz znanja) će dobiti nagradu.
•    Obrazovna ustanova čiji učenik pobijedi na kvizu znanja pod uvjetom da je učestvovala u aktivnostima (sakupljanja e-otpada i radionici Rastavi sastavi), će dobiti nagradu.
•    Nagrade dobiva obrazovna ustanova, a ne sudionik. 
•    Jedna obrazovna ustanova ne može dobiti obje nagrade, u takvom slučaju ZEOS eko-sistem odlučuje o drugoj nagradi.
•    Učenici koji pobijede na kvizu znanja će dobiti prigodnu nagradu i diplomu za prvo, drugo i treće mjesto.

 

 

Nadležne institucije, Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, prepoznale su važnost ovakvog projekta te su za provođenje istog izdala suglasnost.

Godišnje izvještaje za kviz znanja učenici mogu preuzeti ovdje:

•    2014 http://zeos.ba/files/user/docs/ZEOS_GI_2014.pdf
•    2015 http://zeos.ba/files/user/docs/ZEOS_GI_2015.pdf
•    2016 http://zeos.ba/files/user/docs/ZEOS_GI_2016.pdf
•    2017 http://zeos.ba/files/user/docs/ZEOS_GI_2017.pdf

Sve slike i realizaciju projekta možete pratiti i dijeliti sa svojim prijateljima na nekoj od naših društvenih mreža:
 
Internet stranica: http://bit.ly/zeos-ba
Facebook: http://bit.ly/zeos-fb
Instagram: http://bit.ly/zeos-instagram
Twitter: http://bit.ly/zeos-twitter
Linkedin: http://bit.ly/zeos-linkedin
Youtube: http://bit.ly/zeos-youtube

Naziv škole - sudionika: 

1. Osnovna škola Stari Ilijaš     
2. Osnovna škola Hašim Spahić     
3. Osnovna škola Srednje Ilijaš     
4. Osnovna škola Podlugovi Ilijaš     
5. Osnovna škola Đulistan     
6. Prva osnovna škola Konjic     
7. JU VI osnovna škola (Ne sudjeluje u sakupljanju)
8. Osnovna škola Ilije Jakovljevića     
9. Osnovna Škola Ivana Gundulića Mostar (Ne sudjeluje u sakupljanju)
10. Osnovna škola Antuna Branka Šimića     
11. IV osnovna škola Mostar     
12. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića      
13. Osnovna škola Bartola Kašića     
14. Međunarodna osnovna škola Mostar (Ne sudjeluje u sakupljanju)
15. Osnovna škola Petra Bakule 

O Autoru
Manager.ba