ABECEDA EKONOMIJE
Carinska unija
manager.ba Abeceda ekonomije 29 srpnja, 2020

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

 

Definicija preuzeta iz: Mikić, Orsag, Pološki Vokić, Švaljek, EKONOMSKI LEKSIKON, LZMK, MASMEDIA, Zagreb, Lipanj, 2011.

O Autoru
manager.ba