NOBEL EDUKACIJE
BIOFILTRACIJA: Recikliranje i ponovno korištenje vode
Manager.ba Ekologija 26 listopada, 2018

Povećanje broja stanovnika, industrijalizacija i širenje poljoprivredne proizvodnje stvara pritisak na vodne resurse.

Obrada otpadnih voda predstavlja postupke pomoću kojih se vrši smanjenje prisutnog zagađenja do onih količina ili koncentracija s kojima prečišćene otpadne vode ispuštene u prirodne vodene sisteme ne predstavljaju opasnost za žive organizme i ne uzrokuju neželjene promjene u životnoj sredini. 

Recikliranje i ponovno korištenje vode smanjuje potražnju za dodatnim vodnim resursima i često je isplativije od obrade sirove vode. 

 

Biofiltracija - sustav koji se u posljednje vrijeme veoma često primjenjuje  

 

Njezina svrha je poboljšati kvalitetu efluenta otpadnih voda.

Ova metoda je veoma važna i bitna, posebno kod recirkulacijskih sistema, a instalira se kao dio višekomponentnog sistema.

Biološki filtri uklanjaju onečišćenja koristeći tri glavna mehanizma: biorazgradnju bioloških komponenti, adsorpciju mikrozagađivača, te filtraciju suspendiranih tvari.

Granulirani aktivni ugljen (GAC) često se koristi kako bi osigurao potrebnu površinu za pospješeni razvoj biofilma.

Osnovni princip biofiltra je biološka razgradnja onečišćujućih tvari koju provode mikroorganizmi vezani na filteracijski medij.

Bakterijske mase vezane na filtracijski medij, biofilm, oksidiraju većinu organskih tvari koju koriste za opskrbu energijom (izvor ugljika).

 

 

Procesi biofiltracije su obično aerobni, što znači da mikroorganizmi zahtijevaju kisik za svoj metabolizam.

Biofilm se može opskrbiti kisikom za vrijeme protoka vode ili za vrijeme njegovog izostanka.

Snabdijevanje kisikom se odvija pasivno prirodnim tokom zraka kroz medij ili prisilnim strujanjem iz puhala.

 

O Autoru
Manager.ba