ABECEDA EKONOMIJE
Što je rabat?
manager.ba Abeceda ekonomije 12 travnja, 2021
Izvor fotografije:
manager.ba

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

PROČITAJTE VIŠE. PAUŠALNI POREZ

 

 

Definicija preuzeta iz: Mikić, Orsag, Pološki Vokić, Švaljek, EKONOMSKI LEKSIKON, LZMK, MASMEDIA, Zagreb, Lipanj, 2011.

O Autoru
manager.ba