ABECEDA EKONOMIJE
Šta je inflacija i kako do nje dolazi?
manager.ba Abeceda ekonomije 06 travnja, 2022
Izvor fotografije:
manager.ba

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

ŠTA JE INFLACIJA?

 

Inflacija predstavlja povećanje opće razine cijena roba i usluga. Ovdje je naglasak na općem povećanju cijena, a ne na povećanju cijena pojedinih artikala. Posljedično inflacija dovodi do pada kupovne moći novca, odnosno za određenu količinu novca danas možemo kupiti manje iste robe ili usluge, nego što smo mogli kupiti ranije.

Inflacija se najčešće računa pomoću pokazatelja koji se naziva Indeks potrošačkih cijena (CPI). On mjeri postotnu promjenu cijene potrošačke korpe dobara i usluga koja kućanstva često koriste.

 

Vrijednost potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini:

Februar 2022. - 2.389 KM

Januar 2022. - 2.357 KM

Decembar 2021. - 2.266 KM

Novembar 2021. - 2.190 KM

 

 

KAKO DOLAZI DO INFLACIJE?

 

  • značajno povećanje tražnje u odnosu na ponudu (rast tražnje uzrokuje rast cijena)
  • povećanje troškova proizvodnje, odnosno sirovina
  • poremećaji u količini novca u opticaju
  • loša ekonomska politika neke države može biti također “zaslužna” za porast inflacije. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Šta je i kako nastaje hipoteka?

O Autoru
manager.ba