kompanije

Japanski dizajner pretvara poznate logo znakove u korisne predmete

Nagrađivani japanski dizajner Taku Oomura je uz pomoć magije 3D štampe logotipe popularnih kompanija pretvorio u predmete koji imaju praktičnu upotrebu u svakodnevnom životu.

Fascinantno je vidjeti kako Taku može iskoristiti postojeći dizajn za nešto tako korisno, od Adobe ofingera od Honda otvarača za boce.

Uvjerite se u njegovu kreativnost na fotografijama!

 

Adobe

 

Hrvatski

Nedostaci u MSP se vrlo lako mogu pretvoriti u prednosti

Poslovni procesi u MSP

Prema najkorištenijoj, osnovnoj definiciji, poslovni proces je niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse kompanije, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istovremeno ostvarivanje neke vrijednosti (Davenport, 1993.). 

Kompanija, kao i privatni dio naših života, u svakodnevnim aktivnostima ima mnogo internih i ekternih procesa, ali i adaptacije započetih procesa.

Karakteristike procesa

Hrvatski

MSP kao brand

Svi mi znamo slogane velikih korporativnih titana, njihove boje i vizualne identitete. Krilatice koje ih opisuju, vizije i misije, društveni utjecaj smo usvajali dijelom kroz marketing, djelom kroz profesionalnu izobrazbu i radoznalost.

Gledajući malo i srednje poduzetništvo nedovoljan broj subjekata ima definirane i prepoznatljive osnovne „postulate“ poslovanja u ovom smislu, koje imaju i interne i eksterne efekte.

Definicija potrebnog

Hrvatski

Dugovanja - upravljanje obvezama

Postoji česta izreka koja kaže da je „dug jedina i najstarija religija na svijetu“. U suštini, kada kao osoba ili kompanija imate (značajne) obveze, onda i ne možete u potpunosti pratiti svoje želje, prag tolerancije je veći, jer ste prisiljeni poslovati ili pratiti ciljeve nekog od dobavljača (banke, klasični dobavljači).

Upravljanje pasivom u kompanijama

Hrvatski

Segmentacija poslovnog modela

Pišući i pričajući o ponašanju modela MSP, kao i dijelu izvještavanja koje bi trebalo prezentirati rezultate, postoji i dio stvari koji nije vidljiv, a držim da predstavlja bitan faktor u poslovanju. Riječ je o klasifikaciji, segmentaciji, npr. kupaca (može biti tržišta, dobavljača i sl.)

Segmentacija

Najjednostavnije rečeno, segmentacija predstavlja podjelu na manje podskupove. Gledajući npr. kupce, unutar kompanije, mogu biti novi, stari; strateški ili ne; s potencijalom ili bez.

Hrvatski

Medijacija - brži i jednostavniji način rješavanja sporova

U poslovnom svijetu, sve češća pojava u redovnom poslovanju jeste medijacija. Što se „zapadnije“ čita i prati tržište, pojava je sve češća. Preporuke EU zemljama koje su u procesu pristupanja također sadrže afirmativne zakone u ovom smjeru.
Sve navedeno me je ponukalo da pokušamo pobliže pojasniti aktivnost.

Definicija medijacije

U poslovnom smislu, medijacija predstavlja pokušaj izvansudske nagodbe između stranaka gdje postoji neprihvaćanje trenutnog stanja. Isto može biti zbog iznosa, kvalitete usluga i sl.

Hrvatski