špica bih

MITOVI INTERNETA STVARI: Kako se kompanije mogu prilagoditi na novu tehnologiju?

Internet stvari nezadrživo ulazi u poslovanje naših kompanija ali i u naše živote. Pri tome se suočavamo s prednostima koje donosi nova tehnologija ali i poteškoćama, najčešće zbog prevelikih očekivanja. Senzori na svemu oko nas, sve povezano na internet, stalni nadzor u realnom vremenu, povezani uređaji koji komuniciraju međusobno i s korisnicima, razmjena podataka... Da li to realno moguće postići, gdje su neka ograničenja i kako se kompanije mogu prilagoditi na novu tehnologiju? 

Hrvatski