MIRELA TOPIĆ
Investiranjem u ljudske resurse investira se u budućnost kompanija
Manager.ba BiH 06 svibnja, 2015

Sve veći tehnološki napredak i svakodnevno usvajanje promjena u gotovo svim sferama društva, navode na neprestano praćenje trendova i usavršavanje. Sve je više izraza, pojava i trendova koje nameće zapadni svijet navodeći nas na strateško pomicanje granica i prihvaćanje izazova. Potreba za poslovnim savjetovanjem u upravljanju ljudskim resursima sve je veća...

Da bi neka poslovna organizacija „bila u koraku s vremenom“ i radila na izgradnji vlastitog imidža i uspjeha, zasigurno treba početi od radne snage, odnosno ljudskih resursa.

Upravo o značaju i važnosti ulaganja u ljudske resurse za Manager.ba govori Mirela Topić direktorica tvrtke za poslovno savjetovanje u upravljanju ljudskim resursima HR PRO Solutions sa sjedištem u Sarajevu. Kroz dugogodišnji rad na bh tržištu, ova kompanija se može pohvaliti radom sa klijentima na području cijele Bosne i Hercegovine. Njen cilj je različitim poslovnim organizacijama pružiti podršku i pomoći u održivom razvoju, te ponuditi najidealnija rješenja koja će kompanije dovesti do vidljivog napretka i uspostave snažnijih i postojanijih partnerskih odnosa koji u konačnici vode do dugoročnog uspjeha.

Što zapravo znači pojam 'ljudski resursi' i koji je osnovni cilj upravljanja istim?

Ljudski resursi (eng. human resources) su poslovna funkcija, koja se kao takva u razvijenim zapadnoeuropskim zemljama i na tlu Amerike razvija već 60-70 godina. Na našim prostorima je još uvijek relativno nov pojam koji nije dostigao sveobuhvatan razvoj. No, sa sve većim i neprestanim ekonomskim i tehnološkim razvojem evoluirala je i uloga zaposlenika/radne snage. 

Upravljanje ljudskim resursima podrazumijeva cijeli niz međusobno povezanih procesa, poput organizacijskog dizajna, identificiranja potreba organizacije, glavnih poslova i ljudi u određenoj fazi razvoja, procjene kompetencija što se poistovjećuje sa zapošljavanjem, procesa selekcije, upravljanja učinkom, načina kako ljudima pomoći u ostvarivanju rezultata u skladu sa potrebama i ciljevima organizacije, a potom i sistema nagrađivanja, vrednovanja i rada do upravljanja promjenama.

Zašto bi ulaganje u ljudske resurse trebalo biti bitno svakoj poslovnoj organizaciji?

Svaka organizacija koja ima barem jednog uposlenog može reći da ima ljudske resurse i da u njih može ulagati.

Uloga uposlenika u posljednje vrijeme sve više dobiva na značaju. Za poslodavca je veoma bitna i identifikacija potreba na osnovu kojih organizirano zna što mu je točno i koliko potrebno. Također, treba imati na umu da zapošljavanje nije samo puko intervjuiranje i odabir kandidata. Najbolje je kad organizacije imaju interno razvijene procese i ljude koji se time bave, ne nužno specijaliste za ljudske resurse, ali i da koriste usluge stručnjaka kao što je HR PRO Solutions koji već ima dugogodišnje iskustvo u ovoj branši, te svojim klijentima pristupa na profesionalan način, pritom koristeći različite alate.

Koliko određene kompanije, poslodavci i organizacije traže Vaše usluge i na koji način? Koliko ste zastupljeni na bh tržištu i u kojoj mjeri pristupačni i poznati svojim klijentima?

HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo posluje već šestu godinu. Najprije smo poslovali na području Europske unije, dakle prije smo prepoznati u inozemstvu nego u Bosni i Hercegovini. U posljednje 3-4 godine fokusirali smo se na našu državu i apsolutno smo bh kompanija.

Rekla bih da smo traženi, ali još uvijek nedovoljno. Sve to ovisi o tome koliko su vlasnici i odgovorne osobe u kompanijama spremne prepoznati potrebu za uslugama koje mi nudimo. Naši klijenti su mala i srednja, ali i velika javna poduzeća. Dakle sve to ovisi o svjesnosti potrebe i spremnosti vlasnika da angažiraju kompaniju koja je specijalizirana za ovu oblast.

Koliko su poslovne organizacije spremne ulagati u svoju radnu snagu na način da usavršavaju njihove sposobnosti, znanja i vještine? U kojoj mjeri su bitne edukacije, seminari i razmjena iskustava?

Izuzetno su bitni. Svaka organizacija koja drži do svoje reputacije ima tendenciju stalnog napredovanja i podizanja na više nivoe. Dakle, bitno je da se razvija i raste, a sa konstantno istim ljudskim resursima to baš i ne može.

Kao što ne možete dovijeka raditi sa starim strojevima, tako ne možete ni sa ljudima koji imaju jednake kompetencije. Apsolutno se u ljude mora ulagati, ali svjesno i ciljano u skladu sa trenutnim i budućim potrebama, kako poslovanja organizacije tako i ljudi koji se trebaju  razvijati i nadograđivati. 

Da li danas bosanskohercegovačke kompanije dovoljno ulažu u ljudske resurse?

Apsolutno ne. Ljudi koji vode organizacije najčešće to vide kao trošak i imaju stav „što ako uložimo novac u radnu snagu, a ona nas napusti?“. Odmah potom nameće se pitanje „što ako u njih ne uložimo ništa, a oni ostanu?“

Dakle, ulaganje u ljudske resurse treba promatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Važno je ciljano procijeniti što vam je potrebno i usmjeriti radnu snagu u pravcu koji je najpogodniji za njihovu profesiju. U posljednje vrijeme ne postavlja se samo pitanje napretka tehnologije, nego i povećanje efikasnosti i učinka najvrjednijeg faktora neke organizacije, odnosno ljudske radne snage.

Postoje li na nivou Bosne i Hercegovine kompanije koje se poput HR PRO Solutions-a bave upravljanjem ljudskim resursima? Tko je Vaša konkurencija?

Obzirom da je riječ o vrlo kompleksnoj oblasti, postoje različiti segmenti upravljanja. Osim nas, niti jedna kompanija se ovako sveobuhvatno ne bavi poslovnim savjetovanjem i strateškim planiranjem u području ljudskih resursa. Naravno, postoje kompanije koje su specijalizirane samo za zapošljavanje ili edukaciju, dok mi imamo eksperte za sve sfere. Kada klijenti prihvate naše usluge oni imaju sve na jednom mjestu.

Pružamo kompletnu uslugu u upravljanju ljudskim resursima, te savjetovanje za organizacije bez obzira kojih su oni opsega ili branše. Dakle mi pokrivamo sve, od neprofitnih i profitnih, do proizvodnih kompanija, telekom kompanija itd.

Kazali ste da obuhvaćate različite branše. Kakvi profili kandidata dolaze do Vas i što biste savjetovali svima koji se pripremaju za prvo radno iskustvo? Kako se na najbolji način pripremiti za razgovor?

Najbolji kandidati su oni koji znaju što hoće i ni u kojem segmentu razgovora se ne pretvaraju, dakle ne prezentiraju lažnu sliku o sebi. Danas je vrlo lako posjetiti internet stranice koje nude savjete kako odgovoriti na pojedina pitanja. No naši intervjui su potpuno drugačiji.

Prije svega, nastojimo opustiti kandidata, jer proces zapošljavanja je, vrlo često zaboravljamo, ravnopravan proces. Bitno je da s obje strane postoji kemija, tj. da kandidat prepozna da li je to prava kompanija i posao za njega, a s druge strane da određena organizacija u jednom kandidatu dobije sve tražene i relevantne osobine i sposobnosti kao svog budućeg uposlenika. Kandidatima uvijek savjetujemo da budu opušteni i profesionalni, te ukoliko im je doista stalo do posla, da vode računa o svakom detalju, od toga kakav CV pošalju, pa do samog dolaska na razgovor.

Svakodnevno se susrećete sa različitim molbama, životopisima, motivacijskim pismima i sl. Na koji način ne obeshrabriti kandidata i dati mu motiv i priliku za dalje?

Ukoliko se nešto takvo i dogodi, naša kompanija ne eliminira kandidate. Doista se trudimo, posebno sa mladim ljudima, da ih kroz pitanja koja postavljamo na neki način i podučimo.

U životopisu je posebno važno navesti činjenice i stvarna iskustva i znanja. Ukoliko kandidat ne zadovolji osnovne kriterije ili na ispravan način ne napiše svoj CV, tada ga savjetujemo i uputimo kako to isto uraditi na pravi način. Bilo je slučajeva da na našu adresu doista stignu novi životopisi uz molbu da potvrdimo ispravnost istih.

U masi kandidata koji traže posao ponekad je važno biti i drugačiji. Svi životopisi i dostavljeni materijali ne moraju biti standardizirani i isti. U svakom slučaju je nedopustivo da se u aplikacijama i ostalom traženom materijalu navode netočni podaci.

Za kraj, poruka i savjet svim kompanijama koje žele unaprijediti svoju radnu snagu...

Kompanije doista trebaju povesti računa o unaprjeđenju ljudskih resursa, bez obzira što u našoj zemlji još uvijek vlada kriza. Upravo se u tim kriznim vremenima najčešće žrtvuje radna snaga.

Investicija u ljudske resurse na pravi način je investicija za budućnost. Stoga se ulaganje u vlastite uposlenike na adekvatan način uvijek isplati!

Video
Matea Franjić, Kristal d.o.o.
Kristalno jasno o nasljednicima obiteljskih firmi
IGOR JURČIĆ
Umjetna inteligencija i 5G tehnologija mogu nam donijeti puno dobrog
JANKO ILIĆ, NESTLE BIH
Od skladištara do direktora Nestle BiH
Savjeti