Mirela Topić

Investiranjem u ljudske resurse investira se u budućnost kompanija

Sve veći tehnološki napredak i svakodnevno usvajanje promjena u gotovo svim sferama društva, navode na neprestano praćenje trendova i usavršavanje. Sve je više izraza, pojava i trendova koje nameće zapadni svijet navodeći nas na strateško pomicanje granica i prihvaćanje izazova. Potreba za poslovnim savjetovanjem u upravljanju ljudskim resursima sve je veća...

Da bi neka poslovna organizacija „bila u koraku s vremenom“ i radila na izgradnji vlastitog imidža i uspjeha, zasigurno treba početi od radne snage, odnosno ljudskih resursa.

Hrvatski