Sisecam soda

Velike količine 'Bijelog mora' izlile se u rijeku Spreču, otrovna materija bi mogla doći i do Save!

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

Općinu Lukavac pogodila je još jedna ekološka katastrofa. Ovoga puta, katastrofa je mnogo širih razmjera. Naime, danas je došlo do pucanja nasipa i isticanja veće količine tekućine sa taloga Bijelog mora iz fabrike Sisecam soda Lukavac.

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

Hrvatski