plastic bags

U BiH godišnje se u promet pusti oko 1,2 milijarde plastičnih vrećica

Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijen sustem prikupljanja komunalnog otpada, nedostaje sanitarnih deponija, veliki postotak otpada odlaže se na gradska i općinska smetljišta, mnogo je divljih odlagališta, a uz to godišnje se u promet pusti oko 1,2 milijarde plastičnih vrećica tregerica.

To znači da se mjesečno u BiH upotrijebi 100 milijuna kesa, a ukupne količine kesa koje se plasiraju na tržište Federacije BiH iz godine u godinu su sve veće te u ovakvim okolnostima s komunalnim otpadom u BiH to predstavlja veliki problem.

Hrvatski