lana pudar

Zbog bizarnog razloga Federalno ministarstvo odbilo financirati Lanu Pudar

"Obavezna dokumentacija nije numerirana" i "Obavezna dokumentacija pogrešno numerirana (numerirane sve stranice dokumenata)" su jedni od najčešćih razloga odbijanja financiranja projekata.

 

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH je odbilo financijski pomoći 250 sportskih klubova i saveza koji su aplicirali za sufinanciranje u okviru projekta "Transfer za sport od značaja za Federaciju".

Hrvatski