diskriminacija

Mobing je najčešći oblik diskriminacije u BiH

 

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini objavila je Analizu sudske prakse u predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

 

Analiza obuhvaća razdoblje od sredine 2018. do sredine 2021. godine i nastavak je aktivnosti u okviru praćenja rada pravosuđa u oblasti jednakosti i nediskriminacije od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije (ZZD) iz 2009. godine (dopunjen 2016. godine).


Više od tisuću presuda

Hrvatski