arbitraža

Dug prema Elektrogospodarstvu Slovenije 125,2 milijuna KM

Uz 131 milijun KM koliko je Rudnik i termoelektrana Ugljevik (RiTE) sudskom presudom dužan isplatiti Elektrogospodarstvu Slovenije, RiTE će slovenskom javnom poduzeću isplatiti još 113 milijuna KM kamata.

 

Arbitražno vijeće u Beogradu je početkom srpnja donijelo pravomoćnu presudu o tužbenom zahtjevu Slovenaca za neisporučenu električnu energiju, kojom je RiTE Ugljevik naloženo Elektrogospodarstvu Slovenije platiti 67 milijuna eura i zatezne kamate – na ime naknade štete, te ih opskrbljivati ​​trećinom električne energije koju proizvodi.

 

Hrvatski