EKOLOŠKA KATASTROFA
Velike količine 'Bijelog mora' izlile se u rijeku Spreču, otrovna materija bi mogla doći i do Save!
Manager.ba/Depo.ba BiH 28 travnja, 2018

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

Općinu Lukavac pogodila je još jedna ekološka katastrofa. Ovoga puta, katastrofa je mnogo širih razmjera. Naime, danas je došlo do pucanja nasipa i isticanja veće količine tekućine sa taloga Bijelog mora iz fabrike Sisecam soda Lukavac.

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

- Zbog bazičnih pH vrijednosti ovog taloga došlo je do povećanja pH vrijednosti Spreče. Došlo je do opasnog narušavanja eko sistema rijeke Spreče i do dugotrajnog onečišćenja zemljišta. U narednim danima će se vršiti analiza zemljišta od mjesta pucanja nasipa - izjavio je za SodaLive Abdel Đozić, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.

Civilna zaštita u Doboju upozorila je vlasnike bunara uz rijeke Spreču i Bosnu da povećaju uzorkovanje vode, jer se velika količina tečnosti iz taložnika otpadnih voda u Lukavcu u Federaciji BiH izlila u Spreču.

Prema procjeni Republičke uprave Civilne zaštite, voda zagađena otrovnom materijom, koja je juče istekla iz fabrike Sisecam soda u Lukavcu u rijeku Spreču, mogla bi prirodnim putem da dospije na područje dobojske regije, a potom nizvodno rijekom Bosnom sve do ušća u rijeku Savu, rekao je ranije portparol Republičke uprave Civilne zaštite Željko Stojanović. 

Na terenu su inspekcijske službe koje žele utvrditi kako je došlo do pucanja nasipa.