LAŽIRANA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Teški "nemar" zaustavio gradnju autoceste kod Zenice
Manager BiH 24 listopada, 2023

 

Ahmet Murat Turkoglu, generalni direktor Azvirt podružnica Sarajevo, u razgovoru za Oslobođenje, govorio je o radovima na velikim projektima izgradnje autoceste u Bosni i Hercegovini - izgradnji dionice Vranduk – Ponirak i mostu Počitelj.


Turkoglu je izjavio kako je odluka o zaustavljenju radova na dionici Vranduk- Ponirak odluka investitora - Javnog poduzeća Autoceste FBIH koje su naložile suspendiranje radova. 

"Rečeno nam je da zaustavimo izvođenje radova i osiguramo gradilište iako smo mi smatrali kako treba i može raditi se još" rekao je Turkoglu i pojasnio:

"Dionica Vranduk – Ponirak ima 7 sekcija. Za one dijelove za koje smo imali projektno rješenje njih smo izgradili. To su konkretno sekcije 2,3,4 i 5. Za sekcije 1,6 i 7 smo očekivali, ali projekat za izvođenje radova nismo dobili. Prema našim saznanjima za sektor 6 postoji projekt i zato smo službeno ponudili Autocestama ne obustavljati radove i stvarati dodatna kašnjenja".

Smatra kako je nedostatak sredstava bila vrlo poznata činjenica još od 2020. godine. 


Nedovoljna i krivotvorena geološka istraživanja

"Možda bi trebalo pojasniti kako je ugovor za izgradnju dionice Vranduk - Ponirak potpisan prema uvjetima FIDIC Crvene knjige koja podrazumijeva kako je obveza Investitora pripremiti i dostaviti cjelokupnu projektnu dokumentaciju sa svim crtežima i predmjerima. U FIDIC ugovorima radovi se smatraju konačnima kada predmetna građevina počne služiti svojoj svrsi, a konačna vrijednost se utvrđuje na kraju ugovora kada su svi radovi izvedeni.

U načelu nije neuobičajeno da ugovorena cijena poraste, mnogo rjeđe bude manja. Prije svega moramo razumijeti kako je na globalnom tržištu cijena sirovina gotovo udvostručena. Ali to je bio minorni efekt u našem projektu. Ovdje smo imali ekstremnu situaciju nešto sasvim neuobičajeno pošto uzrok u porastu ugovornog iznosa leži u neodgovarajućem projektnom rješenju, zasnovanom na nedovoljnim i čak krivotvorenim geološkim istraživanjima. I to ne samo jednom ili na jednom mjestu, već naveliko." naveo je Turkoglu.

 

 

Izvođači upozoravali

Turkoglu je naglasio kako su, prema ugovornoj obavezi, izvođači bili dužni prije počinjanja radova preispitati i pregledati projekt i potvrditi izvješća o geološkim ispitivanjima koje su dobili od Investitora.

"Slobodno možemo kazati, kako tu počinju problemi. Nakon provedenih naših geoloških ispitivanja morali smo obavijestiti Autoceste kako ono što se u izvješću prikazivalo kao geološko ispitivanje ili nije uopće urađeno ili nije ispravno, što je onda prouzrokovalo lanac reakcija."rekao je.

Autoceste FBiH formirale Geotehničko vijeće sastavljeno od istaknutih stručnjaka Bosne i Hercegovine u rujnu 2020. To stručno tijelo je potvrdilo saznanja s terena. Utvrđeni su brojni nedostaci glavnog projekta i kako se ni laboratorijskim analizama nije pristupalo kritički. 


Bosanskohercegovačko "Geotehničko vijeće" potvrdilo sumnje

Turkoglu tvrdi kako je za određene sektore projekt urađen temeljem nereprezentativnih istraživanja i ispitivanja uzoraka što je u nekim slučajevima dovelo do izrade potpuno neodgovarajućih rješenja, a na nekim dijelovima nisu ni provedeni istražni radovi kojim bi se definirale fizičko-mehaničke karakteristike stijenskog materijala. Analizom dokumenatcije utvrđeno je kako iz bušotina u jednom od sektora nisu ni uzeti uzorci za laboratorijska ispitivanja te su geomehaničke karatkteristike materijala bile potpuno nepoznate. 

Projektiranje je, smatra Turkoglu,  rađeno na osnovu pretpostavki. To nismo utvrdili samo mi, izvođači, to su utvrdili "bosanski" eksperti. "Bosanski" geolozi, vaši istaknuti stručnjaci su zaključili kako projekt treba modificirati prema stvarnom stanju na terenu, rekao je.

"Bez ulaženja u tumačenja odgovornosti i nadležnosti mi smo kao izvođač radova završili sa neodgovarjućim i neprimjenjivim projektom" rekao je direktor Azvirta.

Geotehničko vijeće je zaključilo kako se zbog geologije terena projekt mora modificirati i mijenjati. Autoceste su u skladu sa njihovim uputstvima i utvrđenim stvarnim stanjem krenule mijenjati projekt. Nova projektna rješenja zasnovana na ispravnim geološkim ispitivanjima zahtijevala su brojne dodatne potporne konstrukcije, dodatne mostove i tunele koji su definitivno doveli do velikog povećanja ukupnog iznosa ugovora.

"Investitor je upućen u problem od 2020. godine. Tokom ove 3 godine imali su dovoljno vremena riješiti tehničku dokumentaciju i organizirati financiranje za završetak projekta. Da nam je data prilika da mi projektiramo i gradimo, ova dionica bi već bila završena. Da su nam naložili da mi uradimo projekat, Vranduk – Ponirak bi do sada bio otvoren za promet. Drugim riječima bio bi predat na korištenje građanima Bosne i Hercegovine." rekao je Turkoglu.

Ističe kako obustava radova ne vodi rješenju već ka daljnjim komplikacijama - "Izgubili smo građevinsku sezonu, najdragocjenije razdoblje godine".

 

Koliko su porasli troškovi

Pojašnjavajući rast troškova Turkoglu kaže "Prvobitni projekt nije predviđao šipove, dok je situacija na terenu zahtijevala ugradnju više stotina šipova. Recimo broj ankera je povećan za sto puta u količini, plus uvećanje u njihovoj veličini. Novi projekt je uključio dodatne vijadukte i tunele, to sve nije bilo predviđeno inicijalnim tehničkim rješenjem odnosno prvotnim projektom. Mi ne možemo porediti stari projekt s novim, to su dva potpuno različita projekta. Ne možete koristiti neispravan projekt kao bazu. Jedina veza između dva projekta su početna i konačna točka, jer smo se morali pridržavati predviđene rute"


Hoće li najavljivani velikan pretvoriti se u fijasko?

Na pitanje o mostu Počitelj, gdje su također radovi zaustavljeni, Turkoglu kaže kako nije ovlašten govoriti u ime konzorcija. "Mi nismo izravno bili uključeni u samu izgradnju mosta, ali smo se maksimalno angažirali u iznalaženju odgovarajućeg rješenja za uspješnu rehabilitaciju. U ovakvim situacijama nema brzih rješenja, ali ona postoje i brojna su."

"Mogu kazati kako se analizama i ispitivanjima pristupilo izuzetno ozbiljno, najsuvremenijim tehnologijama i metodologijama smo stigli do odgovarajućih rješenja koja su već predata Autocestama na odlučivanje. Čekamo njihovu suglasnost kako bismo počeli radove na sanaciji." rekao je Turkoglu za Oslobođenje.


Manager.ba