OBJAVILA POREZNA UPRAVA
Javna poduzeća najveći porezni dužnici - iznosi duga stravični 
Manager BiH 09 studenog, 2023

Neslavni popis poreznih dužnika predvode odreda javna poduzeća od Željeznica, preko članica Koncerna Elektroprivreda BiH do Javnih komunalnih poduzeća i bolnica.


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je popis najvećih poreznih dužnika po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada na dan 30. rujna 2023. godine.

Prema popisu koji je objavila Porezna uprava, 4.927 poduzeća i privatnih osoba koji duguju poreze veće od 50.000 KM "nagomilala" su  2.698.024.763 KM (preko 2,6 milijardi KM) duga.

I dalje su najveći dužnici javna poduzeća. Gledajući kao pojedinačne porezne obveznike i dalje su najveći dućnik javno poduzeće Željeznice Federacije s dugom od 172 milijuna KM. Uzimajući u obzir dugove zasebnih gospodarskih društava, stvarni najveći dužnik je Koncern EPBiH čija zavisna društva duguju preko pola milijarde KM.

 

Koncern EPBiH

Koncern EPBiH uspostavljen je 2009. godine ugovorima između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim "neelektroprivrednim" društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. Ugovorima o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja Kreka, RMU Kakanj, RMU Zenica, RMU Breza, RMU Đurđevik, RMU Abid Lolić, RMU Gračanica.

U sastavu koncerna su i ostala zavisna i povezana društva: Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, Hotel ELBiH d.d. Makarska, ISKRAEMECO Sarajevo d.o.o., ETI Sarajevo d.o.o., TTU energetik d.o.o. Tuzla, GEOLP d.o.o. Kakanj i MiOD d.o.o. Tuzla

Od rudnika u sastavu Koncerna EPBiH najveći dužnik su Rudnici Kreka iz Tuzle sa dugom od 164.146.630 KM i pojedinačno su drugi najveći dužnik. Slijede ih Rudnik Zenica s dugom od preko 150 milijuna KM, Rudnik mrkog uglja Breza s dugom preko 119 milijuna KM, Rudnik mrkog uglja Kakanj s dugom preko 91 milijun KM, te Rudnik "Abid Lolić" iz Travnika s dugom većim od 43 milijuna KM. Rudnik mrkog uglja Đurđevik dužan je 2.366.240 KM poreza.

 

Od sedam rudnika koji posluju u okviru "Elektroprivrede BiH", jedino Rudnik Gračanica posluje pozitivno.

Među najvećim dužnicima su i Kantonalno javno komunalno poduzeće GRAS d.o.o. Sarajevo s dugom od preko 117 milijuna KM, Sveučilišna klinička bolnica Mostar s dugom od preko 102 milijuna KM, Hidrogradnja d.d. u stečaju, Željezara Zenica d.d. u stečaju, pa čak i Autoceste Federacije i Služba za zapošljavanja USK.

   

Manager.ba