SPOROST SISTEMA
Eto koga plaćate: Strategija turizma radi se od 2007. i još je nema
Manager.ba/bljesak.info BiH 13 rujna, 2021

Oblast strateškog razvojnog planiranja prvi put je normativno uređena 2017. godine, kada je donesen Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Međutim, provedba ovog Zakona i dalje nije osigurana, jer je primjena uredbi donesenih na osnovu njega dva puta odgođena.

 

Usprkos velikom značaju i potrebama za razvojnim planiranjem, te obvezama koje proizlaze iz procesa pridruživanja Europskoj uniji, efikasan sustav strateškog planiranja u Federaciji BiH još uvijek nije uspostavljen, objavio je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naime, ovaj je Ured proveo reviziju učinka o temi „Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacije Bosne i Hercegovine“.

Cilj je bio ispitati jesu li nadležne institucije uspostavile efikasan sistem upravljanja strategijama, te je li osigurano efikasno planiranje i donošenje strategija.

''Nedostaci regulatornih i organizacijskih pretpostavki za upravljanje strategijama i nedovoljna efikasnost nadležnih institucija imali su za posljedicu dugotrajan i neharmoniziran proces planiranja i donošenja strateških dokumenata'', navodi se.

Utvrđeno je da nadležne institucije već godinama kasne s uspostavom odgovarajućeg regulatornog okvira potrebnog za efikasno upravljanje strategijama.

Odgađanje i čekanje od pet godina

Oblast strateškog razvojnog planiranja prvi put je normativno uređena 2017. godine, kada je donesen Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Međutim, provedba ovog Zakona i dalje nije osigurana, jer je primjena uredbi donesenih na osnovu njega dva puta odgođena.

Pored toga, navode revizori, Federalno ministarstvo financija nije izradilo podzakonski akt kojim je trebalo osigurati povezivanje strateškog planiranja s planiranjem budžeta, iako je ova obaveza propisana Zakonom. Shodno navedenom, konstatirano je da će se na stvaranje osnovnih preduvjeta za provedbu Zakona čekati i duže od pet godina, što ukazuje na neefikasnost nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Institucionalna podrška u procesima izrade strategija nije bila osigurana u promatranom razdoblju.

Federalni zavod za programiranje razvoja do 2020. godine nije bio uključen u procese izrade sektorskih strategija FBiH, niti je bio proaktivan u uspostavi cjelovitih i pouzdanih evidencija o donesenim strateškim dokumentima i izvještajima o njihovoj implementaciji.

Imamo i Vijeće Federacije koje ne radi

Vijeće Federacije, koje je uspostavljeno krajem 2018. godine, shodno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, trebalo je imati savjetodavnu ulogu i davati preporuke o ključnim strateškim prioritetima u FBiH, ali još uvijek nije počelo s radom.

''Zbog činjenice da nisu uspostavljene ni odgovarajuće evidencije strateških dokumenata FBiH i nadzor nad strateškim planiranjem federalnih ministarstava, nedostaju sveobuhvatni i pouzdani podaci o tome koje strategije su izrađene, koje su usvojene, a koje nedostaju'', navodi se u priopćenju.

Revizori navode kako su brojni primjeri nedovršenih strateških dokumenata FBiH za čiju izradu su utrošeni značajni resursi i vrijeme, ali koji nikada nisu do kraja izrađeni ili doneseni.

Primjera radi, za strategiju iz oblasti razvoja turizma, čija je izrada počela 2007. godine, te za strategiju iz oblasti podrške mladima, čija izrada je počela 2015. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 708.265 KM, a nikada nisu donesene.

Ako se i donese, onda ne valja

S druge strane, doneseni strateški dokumenti međusobno su neujednačeni i neusklađeni, zbog čega je upitna mogućnost njihove efikasne provedbe.

''S obzirom na činjenicu da strateško planiranje predstavlja osnovu razvoja i napretka svih oblasti društvenog djelovanja, Ured za reviziju cijeni da je neophodno unaprijediti predmetnu oblast kako bi se stvorile pretpostavke za ostvarenje društveno-ekonomskih ciljeva i učinkovitije upravljanje javnim novcem'', naveli su revizori. 

Tagovi: