RiTE UGLJEVIK
Dug prema Elektrogospodarstvu Slovenije 125,2 milijuna KM
Manager BiH 07 studenog, 2023

Uz 131 milijun KM koliko je Rudnik i termoelektrana Ugljevik (RiTE) sudskom presudom dužan isplatiti Elektrogospodarstvu Slovenije, RiTE će slovenskom javnom poduzeću isplatiti još 113 milijuna KM kamata.

 

Arbitražno vijeće u Beogradu je početkom srpnja donijelo pravomoćnu presudu o tužbenom zahtjevu Slovenaca za neisporučenu električnu energiju, kojom je RiTE Ugljevik naloženo Elektrogospodarstvu Slovenije platiti 67 milijuna eura i zatezne kamate – na ime naknade štete, te ih opskrbljivati ​​trećinom električne energije koju proizvodi.

 

Glavnica: 67 milijuna eura
Kamate: 58,2 milijuna eura
Ukupan dug: 125,2 milijuna eura

Navedeno je kako će odluka o visini kamata biti donesena naknadno, a to se i dogodilo sredinom prošlog mjeseca. Novom odlukom RiTE Ugljevik dužna je Slovencima isplatiti kamate od 58,2 milijuna eura, odnosno 113 milijuna KM.

"Nalaže se tuženoj RiTE Ugljevik tužitelju Elektrogospodarstva Slovenije – razvoj i inženjering isplatiti kamate obračunate na štetu koju je tužitelj pretrpio od 12. lipnja 2011. do 31. prosinca 2021. godine u iznosu od 58,2 milijuna eura, u roku od 30 dana od primitka ove odluke”, stoji u odluci Arbitražnog vijeća.

Ovu informaciju potvrdio je v.d. direktora RiTE Ugljevik Diko Cvijetinović prenosi Capital.ba.

“To je konačna odluka. Ukupno, na temelju glavnice i kamata, Slovencima moramo isplatiti 125,2 milijuna eura. Također, dužni smo ih opskrbljivati, odnosno trećinu električne energije koju proizvedemo prodavati po cijeni koju s njima dogovorimo”, kazao je Cvijetinović.

 

Manager.ba