LOŠA KVALITETA
Djeca u školama piju neispravnu vodu
Manager.ba/bljesak.info BiH 27 travnja, 2019

Svaki četvrti uzorak vode u školama u Zeničko-dobojskom kantonu mikrobiološki je nezadovoljavajući, što su poražavajući rezultati analiza, priopćio je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. 

Nedovoljna zdravstvena ispravnost vode i neadekvatni sanitarni uvjeti povezani su posredno ili neposredno s oko 80 posto bolesti, navedeno je također u priopćenju.  

Institut i njegova služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu svake godine obilježavaju Međunarodni dan voda.

Ove godine su to učinili održavanjem seminara o temi “Zdravstveni rizici dvojnog napajanja kućnih vodovodnih instalacija”. 

 

Zabrinjavajući podatci

Nermin Rondić iz Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu je na tom skupu iznio zabrinjavajuće podatke na osnovu analiza koje su proteklih godina proveli stručnjaci i laboratorija ovog instituta u vezi s vodnim objektima, ali i ispravnošću vode u školskim, javnim objektima te domaćinstvima, posebno u ruralnim sredinama, na području Zeničko-dobojskog kantona. 

Institut od 1997. provodi i evidentira stanje na osnovu mikrobioloških i fiziko-kemijskih analiza vode u općinama Kantona.

Dok je krajem 90-tih godina rađeno svega šestotinjak analiza godišnje, u posljednjoj deceniji je urađeno oko 5.000 na godišnjoj razini. 

''Ono što zabrinjava jeste da bakteriološke analize iz godine u godinu pokazuju sve lošije stanje, pa je u posljednje dvije godine, gotovo svaki četvrti ispitani uzorak bio bakteriološki neispravan. I sa stanovišta kemijskih analiza, svaka deseta je pokazala da je voda neispravna'', kazao je Rondić. 

Još je katastrofalnije stanje u vezi s vodom za piće iz lokalnih vodnih objekata.

Prema podatcima o vodi iz deset od dvanaest općina (nije bilo analiza za Doboj Jug i Žepče), od ukupno 574 uzorka, njih 491 ili 85,5 posto je pokazalo da voda ne udovoljava standardima po mikrobiološkoj, a 154 ili 26, 8 posto po kemijskoj analizi.  

U Zeničko-dobojskom kantonu je u 2018. svaki četvrti školski objekt imao mikrobiološki nezadovoljavajuću vodu, a svaki peti uzorak iz školskih objekata "pao" je na kemijskoj analizi. 

Da je trend negativan pokazuju usporedni podaci mikrobiološke ispravnosti vode za piće iz lokalnih vodnih objekata u posljednje tri godine, gdje se broj neispravnih uzoraka, s nepunih 75 u 2016., povećao na 85,5 posto u 2018., a u školskim objektima, sa 35,4 na 41,4 posto.

 

Rezultati analiza dostavljeni nadležnima 

Rezultati svih analiza dostavljeni su nadležnima na daljnje postupanje.

U slučajevima gdje su rezultati predstavljali direktnu prijetnju po zdravlje, od nadležnih se zahtijeva hitno postupanje.   

- Da bi se popravila postojeća sanitarno-higijenska situacija i nesigurna epidemiološka situacija te eliminirali faktori koji neprestano prijete da ugroze zdravlje stanovništva, potrebno je poboljšati nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode iz lokalnih vodnih objekata, hitnu sanaciju lokalnih vodnih objekata i lokalnih objekata za uklanjanje i dispoziciju tečnih otpadnih materija, preferirajući izgradnju septičkih jama te regulirati područja sanitarnih zona oko vodozahvata gradskih vodovoda i sanaciju ovih područja po zakonskim propisima - ističe Rondić. 

Neophodno je također instalirati adekvatnu aparaturu za kontinuiranu dezinfekciju vode u lokalnim vodnim objektima, redovno pratiti njen kvaliteta, sanirati glavne gradske deponije, kao i nelegalna smetlišta i nakupine otpadaka, ali i bolje educirati stanovništvo koje upravlja lokalnim vodnim objektima o mogućim zdravstvenim posljedicama zdravstveno neispravne vode za piće. 

Bolesti koje se prenose vodom rastući su javno-zdravstveni problem koji je na žalost podcijenjen.

Podatci iz izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO / WHO - World health organisation) pokazuju da svake godine 502.000 ljudi umre od vodom prenosivih bolesti koje su uzrokovane lošim sanitarnim uvjetima i korištenjem zagađene vode. 

“Sigurna voda” je skraćenica za zdravstveno ispravnu vodu za piće koja je dostupna na mjestima života i rada stanovništva i koja je zaštićena od naknadne kontaminacije, priopćio je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.