350+80 TISUĆA KM
ArcelorMittal Zenica i Inspekt RGH kažnjeni zbog zabranjenog sporazuma
Manager BiH 20 listopada, 2023

 

Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo je ArcelorMittal Zenica s 350.000 KM i Inspekt RGH Sarajevo s 80.000 KM zbog sklapanja nedozvoljenog ugovora. Njihovi ugovori ujedno su stavljeni van snage.

 

Vijeće je rješenje donijelo po zahtjevu Samir inspekta iz Lukavca.

Prema priopćenju sa sjednice Konkurencijskog vijeća Utvrđeno je kako su Inspekt RGH i ArcellorMittal Zenica zaključivanjem ugovora o pružanju usluga kontrole kvaliteta uglja za koksiranje pristigle u Carinski terminal Zenica u 2021. i 2022. godini, kao i dva aneksa ugovora, spriječili, ograničili i narušili konkurenciju na relevantnom tržištu.

Dogovaranjem cijene manje za 30% (2021. godine) odnosno 45% (2022. godine) od cijene koju je propisala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključili su zabranjeni sporazum.

Konkurencijsko vijeće je proglasnilo ništavnim ugovore i anekse.


Manager.ba