PODUZETNIŠTVO
U FBiH postoji oko 110 poslovnih zona od kojih 15 nisu aktivne
Manager.ba/akta.ba BiH 13 veljače, 2018

Federalna vlada usvojila je informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da nastavi aktivnosti na izradi informacionog sistema s web portalom poslovnih zona u FBiH i pravnih propisa iz ove oblasti, s ciljem što boljeg uređenja poduzetničke infrastrukture.

Poduzetnička infrastruktura je veoma važna karika u stvaranju dobrog poslovnog okruženja. Ona obuhvata poduzetničke institucije u koje spadaju poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, tehnološki i poslovni parkovi, poduzetnički centri, razvojne agencije itd.

Poslovna infrastrukutra direktno utječe na ubrzanje razvoja poduzetništva, ravnomjerniji regionalni razvoj, privlačenje investicije i povećavanje zapošljavanja. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru provođenja poticajnih mjera od 2004. do 2017. godine uložilo više od 19 miliona KM za razvoj poduzetničke infrastrukture, a od toga više od 18 miliona KM za poslovne zone.

Inkubatori, tehnološki parkovi, poduzetnički centri i razvojne agencije su veoma bitne podržavajuće institucije za razvoj male privrede, ali poslovne zone su najvažniji i najzastupljeniji segment poduzetničke infrastrukture i veoma značajan instrument privlačenja investitora.

U Federaciji BiH trenutno postoji 11 poslovnih inkubatora, četir tehnološka i jedan poslovni park. Tu je još 15-ak poduzetničkih centara, osam lokalnih, jedna kantonalna i pet regionalnih razvojnih agencija.

Od 2015. godine do danas, uz podršku vladinih i nevladinih institucija, osnovana su dva nova inkubatora, po jedan poslovni park i poduzetnički centar. U Federaciji BiH postoji oko 110 poslovnih zona. Od ovog broja njih 15-ak nisu aktivne, dok je kod ostalih stepen aktivacije različit. Većina zona je formirana na zemljištu koje nije imalo izgrađenu infrastrukturu.

Procenat iskorištenosti zemljišta u poslovnim zonama u FBiH je oko 50 posto. Prema trenutnim informacijama u poslovnim zonama FBiH posluje više od 1.200 poslovnih subjekata.

Većina njih, oko 60 posto, pripada proizvodnim, a 40 posto ih je iz uslužne djelatnosti. Posljednjih nekoliko godina zabilježeni su veoma dobri efekte i sa aspekta ulaska novih privrednih subjekata u ove zone i, što je najvažnije, evidentno je povećano novoupošljavanje u zonama koje je finansiralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Broj novih MSP-a u podržanim zonama je veći od 70, a broj novouposlenih u tim poslovnim zonama je veći od 1.400, što je znatno bolji rezultat nego u ranijim periodima Vlade.

Povezani članci

1

2

Video
CRNI PONEDJELJAK
Najveći pad jednogodišnjeg tržišta u povijesti (1987.)
DOKUMENTARNI SERIJAL
"OUR PLANET": Coming Spring 2019.
JIM KWIK
Zašto samo 1% ljudi uspijeva u onome što zamisli?