RiTE UGLJEVIK
Proizvodnja zdrave hrane u vlastitim plastenicima
Manager.ba/swot.ba BiH 13 lipnja, 2018

Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik u vlastitih pet plastenika proizvodi povrće koje se koristi za ishranu radnika. U dva plastenika uzgaja se 2.500 strukova paradajza, a u ostalim plastenicima posađeno je po 1.200 strukova krastavaca, paprike i kupusa.

Inženjer za planiranje i organizaciju plasteničke biljne hrane u RiTE Ugljevik Mirjana Josipović kaže da je povrće u odličnom stanju i da je do sada ubrano 2.000 kilograma krastavaca.

Zasadi se navodnjavaju sistemom “kap po kap”, a plastenici su sa duplim folijama i sistemom za automatsko napuhavanje, sa meteo-stanicom i automatikom koja reguliše osnovne parametre plasteničke proizvodnje.

U RiTE Ugljevik planiraju da se u dogledno vrijeme uradi i sistem za dogrijavanje plastenika i da se iskoristi toplotna energija koja nastaje kao produkt tehnološkog procesa proizvodnje struje. Nakon instalacije ovog sistema, uzgajanje više povrtlarskih kultura u ovom poduzeću odvijaće se tokom cijele godine.