VELIKI USPJEH
BH-Gas od danas i zvanično dio Europske mreže operatora transportnog sistema prirodnog plina
Manager.ba/Energetika.ba BiH 13 lipnja, 2018

BH-Gas je, predvođen direktorom Jasminom Salkićem, danas na 34. sastanku Generalne skupštine, koja se održava u Bukureštu u Rumuniji zvanično primljen u članstvo Europske mreže operatora transportnog sistema prirodnog gasa ENTSOG. Za sada, BH-Gas će imati status posmatrača u ovoj asocijaciji, a iz razloga što Bosna i Hercegovina nije zemlja članica Europske unije.

ENTSOG je uspostavljen od strane Europske unije Trećim energetskim paketom s ciljem da se omogući i poboljša suradnja između operatora transportnih sistema prirodnog plina širom Europe, te razvoj pan-Europske transportne mreže u skladu sa ciljevima energetske strategije Europske Unije i Energetske Zajednice zemalja jugoistočne Europe.

Trenutno je 45 kompanija – operatora plinskih transportnih sistema u punopravnom članstvu u ENTSOG, dok je ukupan broj kompanija koje imaju status posmatrača 7, uključujući BH-Gas. Na ovaj način u ENTSOG je zastupljeno 27 zemalja članica Europske Unije, odnosno Energetske Zajednice zemalja JIE.

BH-Gas već dugi niz godina ima dobru suradnju sa ENTSOGom, svoje razvojne projekte je promovirao i prijavljivao kod ove europske asocijacije, i isti su već sadržani u Desetogodišnjim planovima razvoja mreže prirodnog plina Europe.

Primanjem u članstvo, BH-Gas je još jednom dobio potvrdu dosadašnjeg uspješnog rada i suradnje sa ovom asocijacijom. Članstvom se otvara mogućnost aktivnog učešća u daljem radu asocijacije zajedno sa drugim operatorima transportnih sistema Europske Unije i okruženja u smislu razmjene informacija, kreiranja i usklađivanja razvojnih planova i promocije projekata iz oblasti prirodnog gasa, te što boljeg pozicioniranja Bosne i Hercegovine u plinskom sektoru regije.

Dodatna korist se ogleda i u mogućnosti ostvarivanja podrške i pomoći ENTSOG članovima u implementaciji obavezujućih dokumenata koji proizilaze iz Trećeg energetskog paketa.