NOBEL EDUKACIJE
Prečišćavanje otpadnih voda u Rumuniji
Manager.ba Ekologija 05 listopada, 2018

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bukureštu imalo je problem sa neučinkovitim sistemom za aeraciju vode što je dovelo do skupog održavanja.

Postupak aeracije u prečišćavanju otpadnih voda predstavlja osnovu mnogih procesa kao što su: flotacija, egalizacija, separacija masti i ulja, prethodna aeracija, biološka filtracija, biološka obrada sa aktivnim muljem, biološka obrada u lagunama, i dr.

Za projektovanje i građenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je da aeracioni sistemi budu odabrani na osnovu tehničkih karakteristika koje definišu efikasnost rada kao što su kapacitet unošenja kiseonika, energetska efikasnost, pad pritiska dr.

Kao najveća postrojenje za obradu otpadnih voda u Rumuniji, Gline ima kapacitet koji zadovoljava broj stanovnika od 1,3 milijuna.

Obrađuje oko 600.000 m3 otpadne vode dnevno, od čega oko 400.000 m3 prolazi biološku obradu. 

Gline postrojenje posjedovalo je spremnike za aeraciju koji su bili nepouzdani i neučinkoviti.

Kvarovi na membranama u ovom sistemu doveli su do skupog održavanja, a sam tretman je bio nedovoljan.

U nekim slučajevima nije se mogao postići zahtjevani kvalitet vode.

Zabilježeni su i sljedeći problemi:

    - Oštećenje membrane i cjevovoda
    - Nepravilno i nedovoljno prozračivanje unutarnjeg rezervoara
    - Neučinkovitost u uklanjanu amonijaka
    
Kompanija je željela pouzdaniji sistem sa nižim troškovima održavanja i smanjenom potrošnjom energije.

Rješenje su pronašli u Xylemovim sanitaire reaktorima koji osiguravaju dosljednu aeraciju vode uz smanjenu potrošnju energije. 

 


 
Xylemov reaktor za aeraciju (Sanitaire aeration system) bit će ugrađen u svih 12 spremnika u postrojenju.

Instalacija sistema počela je 2015. godine, a sistem je trenutno instaliran u sedam spremnika. Kompletni radovi će biti završeni 2019 godine.

Ovaj sistem sadrži drugu seriju srebrenih membrana, to su 9 – inčne membrane od visokokvalitetnih EPDM elastomernih spojeva.

Sistem također uključuje i dvije vrste spremnika: aktivni mulj i recirkulirani aktivni mulj.

Funkcionalnost postrojenja rezultira velikom učinkovitošću, jer svaka faza koristi cijeli volumen i proces sedimentacije se odvija u idealnim i savršenim statičkim uvjetima.

Biološki proces isti je kao i kod konvencionalnih postrojenja: mikroorganizmi razgrađuju organske i hranjive tvari, sadržaj u otpadnim vodama, te proizvode efluent dobre kvalitete. 

Opskrba kisikom vrši se sustavom za aeraciju, a bakterije oksidiraju organske tvari kao i kod konvencionalnog postrojenja s aktivnim muljem, ali samo u dijelu obrade.

Kasnije se aeracija zaustavlja kako bi se omogućilo taloženje mulja (u periodu 1 do 5 sati).

Nakon sedimentacije pročišćena voda se ispušta, a mulj ostaje pohranjen na dnu bazena.

Višak mulja uklanja se pomoću pumpi ili zračnim liftom tijekom faze mirovanja.

Nakon faze mirovanja spremnik se opet puni otpadnom vodom i započinje novi ciklus.

 

Rezultati: Niža potrošnja energije i konstantna aeracija

 

Tokom prve polovine 2016. godine postrojenje je radilo samo sa jednim Xylemovim aeracijskim reaktorom dok je 11 bazena imalo stari sistem za aeraciju.

Ukupna potrošnja energije između januara i jula bila je 44.000 kWh.

U istom periodu 2017. godine postrojenje je radilo sa sedam Xylemovih aeracijskih reaktora a pet bazena je imalo stare sisteme za aeraciju i potrošnja energije se smanjila na 42.000 kWh.

U postrojenju su primjećene i druge prednosti sa Sanitarie aeracijskim sistemom.

U relativno kratkom vremenu se izvrši oksidacija a koncentracija amonijaka se puno brže smanjuje.

Novi sistem pruža dosljednu aeraciju u cijelom spremniku, a membranski difuzori se mogu očistiti mravljom kiselinom što znatno olakšava održavanje.

Generalni zastupnik i distributer Xylema u BiH je firma Nobel Corporation d.o.o

O Autoru
Manager.ba