SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Kako povećati koeficijent obrtaja zaliha?
Antonio Zrilić Prodaja i menadžment 20 lipnja, 2018

Prethodno smo govorili generalno o tome kako detektirati nekurentne zalihe i kako upravljati njima. U ovom ćemo broju reći nešto o koeficijentu obrtaja kao mjeri za određivanje „kurentnosti“ zaliha. Što je dakle koeficijent obrtaja? 

Općenito govoreći, Koeficijent obrtaja (engl. Turnover ratio) je jedan od pokazatelja efikasnosti kojom poduzeće koristi svoja sredstva, pokazuje koliko se puta u određenom razdoblju obrnu pojedine vrste sredstava u poduzeću. Može se računati za ukupna poslovna sredstva ili za obrtna sredstva (u koje spadaju i zalihe).

Koeficijent obrta obrtnih sredstava dobije se tako da se vrijednost realizacije podijeli s prosječno korištenim obrtnim sredstvima u toku poslovne godine. Osim ovih općih koeficijenata obrtaja, koriste se i parcijalni koeficijenti, tj. koeficijenti kojima se iskazuje obrtaj za pojedine vrste obrtnih sredstava (u našem slučaju - zalihe). Veći koeficijent obrtaja znači brže obrtanje sredstava u poduzeću (moguće je isti obujam poslovanja financirati manjim iznosom obrtnih sredstava) te se u pravilu uzima da pozitivno utječe na povećanje efikasnosti poduzeća. 

Dakle, Koeficijent obrtaja treba ispitivati u svakoj fazi poslovanja. S obzirom da se ogroman dio obrtnih sredstava skriva „zarobljen“ u zalihama, Koeficijent obrtaja zaliha treba stalno držati pod kontrolom. Da bi on bio pod kontrolom treba raditi (i ponavljati) plan u tri koraka iz prethodnog nastavka: Odrediti kriterije za nekurentne zalihe, Analiza “slow-moversa” i Redovan otpis.

Visoki koeficijent obrtaja

Prednosti Visokog koeficijenta obrtaja zaliha su očite i uglavnom smo upoznati sa njima, ali vrijedi ih uvijek i ponovo navesti:

  • Manja investicija u zalihe – manje financijsko opterećenje, manji troškovi kamata, osiguranja, prostora i ostalih varijabilnih troškova vezanih za zalihe
  • Svježije (novije) zalihe – u sustavu visokog koeficijenta zaliha proizvodi koji se nalaze na skladištu uvijek su svježi.
  • Veći nivo likvidnosti – s obzirom da je manje gotovine zamrznuto u zalihama to znači bolju likvidnost i solventnost poduzeća.
  • Manji stupanj kvarenja robe – što su proizvodi svježiji i noviji manje dolazi do kvarenja robe i troškova povezanih sa time (otpis, zbrinjavanje, dodatna manipulacija isl).
  • Manji rizik zastarijevanja – bez obzira što se u nekim slučajevima ne radi o prehrani, u nekim granama industrije kao što je informatika i elektronika životni vijek proizvoda je vrlo kratak (1-2 mjeseca, a i kraće). Ukoliko imamo visok stupanj obrtajnosti takvih artikala i njihovih zaliha, rizik od zastarijevanja će biti manji. 

Općenito se uzima da je visoki Koeficijent obrtaja zaliha poželjan, a uobičajeni pristupi za njegovo povećanje su:

o    Odstranjivanje viška materijala 
o    Reduciranje artikala sa sporim obrtom 
o    Koncentracija kontrole zaliha na artikle sa većim prometom 

Međutim, prije negoli odredimo za cilj našeg poslovanja visoki koeficijent obrtaja moramo biti upoznati sa prednostima, koje smo već naveli, ali i sa nedostacima visokog koeficijenta obrtaja. Da, dobro ste čuli - i nedostacima. Pitate se kako visoki obrtaj zaliha može biti loš? E, pa svi vrlo dobro znamo da pretjerivanje u bilo čemu dobromu (fizička aktivnost, lijekovi isl.) nije uvijek dobro, i da sa svim stvarima treba biti umjeren i izbalansiran. Koeficijent obrtaja zaliha uzima u obzir financijski aspekt, ali zanemaruje operativni aspekt poslovanja. Preveliki naglasak na koeficijentu obrtaja može dovesti do problema kao što su neadekvatne zalihe, izgubljena prodaja i veći troškovi proizvodnje.

Koji su, dakle, nedostaci Visokog koeficijenta obrtaja:

  • Izgubljena prodaja – kako visoki koeficijent obrtaja može dovesti do izgubljene prodaje? Sjetimo se iz jednog od prethodnih nastavaka u kojem smo govorili o strukturi zaliha koje leže na skladištu. Rekli smo da postoje A, B i C kategorije zaliha i da bez obzora na to da su A artikli jako važni artikli, a C artikli najmanje važni, ipak morate imati i jedne i druge i treće. Ako, dakle, reducirate artikle sa sporim obrtajem kako bi povisili KO neki kupci neće moći nabaviti te artikle. Ti su se artikli sporije prodavali, ali su se ipak prodavali i njihova prodaja će biti izgubljena.
  • Izgubljeni kupci – kupci koji su kupovali te sporo-obrtajne C artikle uskoro će uvidjeti da njihova nestašica nije privremena niti slučajna i jednostavno će se okrenuti drugim dobavljačima koji još uvijek drže te artikle u svom asortimanu. Ti će kupci biti izgubljeni.
  • Izgubljeni količinski rabati – s obzirom da su na srednji i dugi rok prodajne količine tih artikala izgubljene nećete više moći računati niti na dio količinskih rabata koji su bili vezani na tu robu. Ti će količinski rabati biti izgubljeni.
  • Veći transportni troškovi po jedinici – ako budete naručivali češće u manjim količinama kako bi povećali koeficijent obrtaja povećat će se transportni troškovi po jedinici proizvoda.
  • Veći nabavni troškovi po jedinici – iz istog razloga kao i u prethodnoj točki povećat će se troškovi nabave proizvoda po jedinici.

Koeficijent obrtaja zaliha je adekvatna mjera učinkovitosti poslovanja, ako se koristi usporedbe radi. Treba, naravno, biti svjestan da su visoki i niski koeficijenti obrtaja relativan pojam, koji se računaju za povijesne podatke i u odnosu na određenu industriju.

Antonio Zrilić

Autor opis: 
Osnivač tvrtke Logiko d.o.o. Ekspert za optimizaciju procesa u Supply Chain Managementu (logistika, nabava i proizvodnja). Kompanijama pomaže da unaprijede profitabilnost, rast i cash-flow. Autor je knjige "Upravljanje zalihama u šest koraka".
Slika autora: 
O Autoru
Antonio Zrilić
Video
MANTAK CHIA
Tehnike za aktiviranje “drugog mozga” u vašem tijelu
MOTIVACIJA
Zašto samo 1% ljudi uspije u onome što zamisli?
KOLIKO SMO NAPREDOVALI?
FANTASTIČNA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA: Povijesni period obilježen uspjesima i preokretima