EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
Infrastruktura sakupljanja e-otpada u Federaciji BiH
Zeos eko-sistem Ekologija 05 veljače, 2018

ZEOS eko-sistem d.o.o., u svojstvu ovlaštenog operatera sistema za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme na području Federacije Bosne i Hercegovine, u tijeku svog operativnog djelovanja osigurao je 76 mjesta sakupljanja u koja spadaju:

  • zeleni namještaj (naši vertikalni kontejneri, zeleni za male aparate, žuti za štedne sijalice i fluo cijevi, plavi za baterije)
  • komunalna preduzeća
  • poslovnice naših sakupljača
  • specijalni ulični kontejneri za male aparate i baterije
  • palete kod društava koja posjeduju veliku količinu e-otpada

Naša infrastruktura obuhvaća 49% teritorijalne pokrivenosti općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Svi kontejneri (u trgovinama i ulični) i reciklažna dvorišta, dostupna su građanima besplatno za adekvatno odlaganje njihovog e-otpada.

U skladu sa dogovorom sa općinama, ZEOS eko-sistem d.o.o. planira tijekom 2018. godine postaviti veći broj specijalnih uličnih kontejnera za male aparate i baterije na području FBiH, kako bi omogućili primarnu selekciju e-otpada, kao što je to u državama članicama Europske unije.

Lokacije za odlaganje e-otpada možete pogledati na stranici www.zeos.ba.

O Autoru
Zeos eko-sistem
Video
MANTAK CHIA
Tehnike za aktiviranje “drugog mozga” u vašem tijelu
MOTIVACIJA
Zašto samo 1% ljudi uspije u onome što zamisli?
KOLIKO SMO NAPREDOVALI?
FANTASTIČNA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA: Povijesni period obilježen uspjesima i preokretima