Zeos eko-sistem

Širom svijeta obilježen prvi Međunarodni dan e-otpada

Prvi Međunarodni dan e-otpada obilježen je 13. listopada/oktobra s ciljem promocije pravilnog odlaganja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, te je ostvario veliki globalni uspjeh.

U WEEE Forumu, međunarodnoj zajednici najvećih sistema sakupljanja e-otpada, poručili su da je ovaj događaj obilježen u 21 zemlji sa 27 ne-za-profit društava koja su podržala ovu incijativu.

Hrvatski

VRLO JEDNOSTAVNO: Recikliranje i upravljanje e-otpadom sa ZEOS eko-sistemom

Električni i elektronski otpad (e-otpad), prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je e-otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih/elektronskih aparata (mobiteli, kompjuteri i sl.), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

Hrvatski

PREDNOSTI I NEDOSTACI: Pravilno odlaganje e-otpada

Svaki građanin Bosne i Hercegovine zbog vlastitog zdravlja i zdravlja budućih generacija dužan je voditi brigu o okolini u kojoj živi, a u sklopu te dužnosti nalazi se i pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada). 

S ozbirom da e-otpad spada pod kategoriju otpada koja se smatra opasnom i vrlo štetnom po zdravlje stanovnika planete Zemlje, svi građani bi trebali pažljivo odvajati i na propisan način odlagati svoj e-otpad.

Hrvatski

ZEOS EKO-SISTEM: Završeni projekti u Travniku i Bugojnu

Dana 08.06.2018. održane su završne manifestacije za dva edukativno-ekološka projekta "Recikliran uređaj je spašen resurs!" i "Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?", povodom kojih smo posjetili naše učesnike u Travniku i Bugojnu u svrhu dodjele nagrada za njihove aktivnosti. 

Ovakvi projekti edukacije, podizanja svijesti i upoznavanja učenika sa e-otpadom su vrlo važni zbog toga što u sklopu istih učenici imaju priliku da svoje znanje primijene u praksi sakupljajući pojedine kategorije e-otpada, koji je nakon toga odvezen na reciklažu.

Hrvatski

Infrastruktura za pravilno odlaganje e-otpada

Da li ste primijetili nove kontejnere za električni otpad u Sarajevu? 

Građani mogu besplatno odložiti svoj e-otpad u kontejnere koji se nalaze u Općini Novo Sarajevo na lokacijama:

•    Osnovna škola Grbavica 1 (Grbavička 14)
•    Centar Vladimir Nazor (Azize Šaćirbegović 80)
•    Tržni centar Merkator (Ložionička 16)

Vrlo je bitno da se e-otpad pravilno odvaja na obezbijeđena mjesta zbog njegovih korisnih i opasnih komponenti, a u konačnici zbog procesa reciklaže.

Za čisto i lijepo Sarajevo pravilno odlažite svoj e-otpad! 

Hrvatski

PROJEKT U OPĆINI TRAVNIK: Recikliran uređaj je spašen resurs

U skladu s odobrenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosankog kantona i uz podršku Općine Travnik, ZEOS eko-sistem je na području Općine Travnik pokrenuo edukativno-ekološki projekt pod nazivom „Recikliran uređaj je spašen resurs". 

U okviru projekta svi učenici osnovnih škola imati će priliku upoznati se sa koristima i opasnostima e-otpada, njegovom pravilnom odlaganju i procesom reciklaže. 

Pripremljeno je i takmičenje o pravilnom odlaganju, gdje će škola koja sakupi najviše e-otpada dobiti nagradu.

Hrvatski